Monday 25 May Mon 25 May
Tuesday 26 May Tue 26 May
Wednesday 27 May Wed 27 May
Thursday 28 May Thu 28 May
Friday 29 May Fri 29 May
Saturday 30 May Sat 30 May
Sunday 31 May Sun 31 May
Argo Outdoor Open Gym 07:00 - 08:00  
Argo Outdoor WOD 07:00 - 07:45  
Argo Outdoor WOD 07:45 - 08:30  
Argo Outdoor Open Gym 08:00 - 09:00  
Argo Outdoor WOD 08:30 - 09:15  
Argo Outdoor Open Gym 09:00 - 10:00  
 
Argo Outdoor WOD 09:15 - 10:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 10:00 - 11:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 11:00 - 12:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 12:00 - 13:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 13:00 - 14:00  
Argo Outdoor Open Gym 14:00 - 15:00  
Argo Outdoor Open Gym 15:00 - 16:00  
Kältekammer 15:00 - 15:30  
Kältekammer 15:30 - 16:00  
Argo Outdoor Open Gym 16:00 - 16:50  
Kältekammer 16:00 - 16:30  
Kältekammer 16:30 - 17:00  
Argo Outdoor Open Gym 17:00 - 18:00  
Argo Outdoor WOD 17:00 - 17:45  
Kältekammer 17:00 - 17:30  
Kältekammer 17:30 - 18:00  
Argo Outdoor WOD 17:45 - 18:30  
Argo Outdoor Open Gym 18:00 - 19:00  
 
Argo Outdoor WOD 18:30 - 19:15  
 
Argo Outdoor Open Gym 19:00 - 20:00  
 
Argo Outdoor WOD 19:15 - 20:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 20:00 - 21:00  
Argo Outdoor WOD 20:00 - 20:45  
Argo Outdoor Open Gym 07:00 - 08:00  
Argo Outdoor WOD 07:00 - 07:45  
Argo Outdoor WOD 07:45 - 08:30  
Argo Outdoor Open Gym 08:00 - 09:00  
Argo Outdoor WOD 08:30 - 09:15  
Argo Outdoor Open Gym 09:00 - 10:00  
 
Argo Outdoor WOD 09:15 - 10:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 10:00 - 11:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 11:00 - 12:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 12:00 - 13:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 13:00 - 14:00  
Argo Outdoor Open Gym 14:00 - 15:00  
Argo Outdoor Open Gym 15:00 - 16:00  
 
 
Argo Outdoor Open Gym 16:00 - 16:50  
 
 
Argo Outdoor Open Gym 17:00 - 18:00  
Argo Outdoor WOD 17:00 - 17:45  
 
 
Argo Outdoor WOD 17:45 - 18:30  
Argo Outdoor Open Gym 18:00 - 19:00  
 
Argo Outdoor WOD 18:30 - 19:15  
 
Argo Outdoor Open Gym 19:00 - 20:00  
 
Argo Outdoor WOD 19:15 - 20:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 20:00 - 21:00  
Argo Outdoor WOD 20:00 - 20:45  
Argo Outdoor Open Gym 07:00 - 08:00  
Argo Outdoor WOD 07:00 - 07:45  
Argo Outdoor WOD 07:45 - 08:30  
Argo Outdoor Open Gym 08:00 - 09:00  
Argo Outdoor WOD 08:30 - 09:15  
Argo Outdoor Open Gym 09:00 - 10:00  
 
Argo Outdoor WOD 09:15 - 10:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 10:00 - 11:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 11:00 - 12:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 12:00 - 13:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 13:00 - 14:00  
Argo Outdoor Open Gym 14:00 - 15:00  
Argo Outdoor Open Gym 15:00 - 16:00  
 
 
Argo Outdoor Open Gym 16:00 - 16:50  
 
 
Argo Outdoor Open Gym 17:00 - 18:00  
Argo Outdoor WOD 17:00 - 17:45  
Kältekammer 17:00 - 17:30  
Kältekammer 17:30 - 18:00  
Argo Outdoor WOD 17:45 - 18:30  
Argo Outdoor Open Gym 18:00 - 19:00  
Kältekammer 18:00 - 18:30  
Argo Outdoor WOD 18:30 - 19:15  
Kältekammer 18:30 - 19:00  
Argo Outdoor Open Gym 19:00 - 20:00  
Kältekammer 19:00 - 19:30  
BASIC 19:15 - 20:00  
Kältekammer 19:30 - 20:00  
Argo Outdoor Open Gym 20:00 - 21:00  
Argo Outdoor WOD 20:00 - 20:45  
Argo Outdoor Open Gym 07:00 - 08:00  
Argo Outdoor WOD 07:00 - 07:45  
Argo Outdoor WOD 07:45 - 08:30  
Argo Outdoor Open Gym 08:00 - 09:00  
Argo Outdoor WOD 08:30 - 09:15  
Argo Outdoor Open Gym 09:00 - 10:00  
 
Argo Outdoor WOD 09:15 - 10:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 10:00 - 11:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 11:00 - 12:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 12:00 - 13:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 13:00 - 14:00  
Argo Outdoor Open Gym 14:00 - 15:00  
Argo Outdoor Open Gym 15:00 - 16:00  
 
 
Argo Outdoor Open Gym 16:00 - 16:50  
 
 
Argo Outdoor Open Gym 17:00 - 18:00  
Argo Outdoor WOD 17:00 - 17:45  
 
 
Argo Outdoor WOD 17:45 - 18:30  
Argo Outdoor Open Gym 18:00 - 19:00  
 
Argo Outdoor WOD 18:30 - 19:15  
 
Argo Outdoor Open Gym 19:00 - 20:00  
 
Argo Outdoor WOD 19:15 - 20:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 20:00 - 21:00  
Argo Outdoor WOD 20:00 - 20:45  
Argo Outdoor Open Gym 07:00 - 08:00  
Argo Outdoor WOD 07:00 - 07:45  
Argo Outdoor WOD 07:45 - 08:30  
Argo Outdoor Open Gym 08:00 - 09:00  
Argo Outdoor WOD 08:30 - 09:15  
Argo Outdoor Open Gym 09:00 - 10:00  
 
Argo Outdoor WOD 09:15 - 10:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 10:00 - 11:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 11:00 - 12:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 12:00 - 13:00  
 
Argo Outdoor Open Gym 13:00 - 14:00  
Argo Outdoor Open Gym 14:00 - 15:00  
Argo Outdoor Open Gym 15:00 - 16:00  
Kältekammer 15:00 - 15:30  
Kältekammer 15:30 - 16:00  
Argo Outdoor Open Gym 16:00 - 16:50  
Kältekammer 16:00 - 16:30  
Kältekammer 16:30 - 17:00  
Argo Outdoor Open Gym 17:00 - 18:00  
Argo Outdoor WOD 17:00 - 17:45  
Kältekammer 17:00 - 17:30  
Kältekammer 17:30 - 18:00  
Argo Outdoor WOD 17:45 - 18:30  
Argo Outdoor Open Gym 18:00 - 19:00  
Kältekammer 18:00 - 18:30  
Argo Outdoor WOD 18:30 - 19:15  
Kältekammer 18:30 - 19:00  
Argo Outdoor Open Gym 19:00 - 20:00  
Kältekammer 19:00 - 19:30  
Probetraining 19:15 - 20:00  
Kältekammer 19:30 - 20:00  
Argo Outdoor Open Gym 20:00 - 21:00  
BASIC 20:00 - 20:45  
 
 
 
 
 
Argo Outdoor Open Gym 09:00 - 10:00  
Argo Outdoor WOD 09:00 - 09:45  
 
Argo Outdoor WOD 09:45 - 10:30  
Argo Outdoor Open Gym 10:00 - 11:00  
Argo Outdoor WOD 10:30 - 11:15  
Argo Outdoor Open Gym 11:00 - 12:00  
Argo Outdoor WOD 11:15 - 12:00  
Argo Outdoor Open Gym 12:00 - 13:00  
Argo Outdoor WOD 12:00 - 12:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argo Outdoor Open Gym 09:00 - 10:00  
Argo Outdoor WOD 09:00 - 09:45  
 
Argo Outdoor WOD 09:45 - 10:30  
Argo Outdoor Open Gym 10:00 - 11:00  
Argo Outdoor WOD 10:30 - 11:15  
Argo Outdoor Open Gym 11:00 - 12:00  
Argo Outdoor WOD 11:15 - 12:00  
Argo Outdoor Open Gym 12:00 - 13:00  
Argo Outdoor WOD 12:00 - 12:45